Tag-arkiv: sygepleje

Giv nu sygeplejerskerne mere i løn!

Kommunalvalg og regionsvalg står for døren og dette debatindlæg er sendt til Sjællandske Medier og Folketidende i uge 41. Det er en appel om at forstå sammenhængen mellem kvalitet i sundhedsvæsenet, arbejdspres og lønninger:

 

Mangel på sygeplejersker er ikke kun et problem for sygeplejerskerne. Det er også et problem for patienterne. Problemet kan løses og Region Sjælland har i 2017 besluttet en strategi for rekruttering af sundhedspersonale: ”De rigtige kompetencer nu og i fremtiden”. Strategien rummer mange gode forslag til hvordan man sikrer tilstrækkeligt antal læger og sygeplejersker, men jeg vil med dette indlæg dryppe malurt i bægeret; Regionen bør være langt mere ambitiøs, hvis de vil løse problemerne med sygeplejerskemangel. For eksempel at mindste arbejdspresset og give mere i løn!

 

I de seneste uger har kolleger fortalt i medierne, hvordan de presses til dobbeltvagter og hvordan de går grædende hjem fra arbejde, på grund af frustration over arbejdspresset. Der er alt for travlt på sygehusene og i kommunerne. Derfor må man løse problemerne med arbejdspres, så sygeplejerskerne ikke flygter fra arbejdspladserne og efterlader huller i vagtplanen, som presser de tilbageblevne kolleger yderligere. Men region og kommuner må også forholde sig til, at lønnen bør afspejle udbud og efterspørgsel. Det er da et paradoks at arbejdspladser og områder, som har stor mangel på sygeplejersker, også har lave sygeplejerskelønninger!

 

Det er en realitet at næsten 1500 sygeplejersker hver dag pendler ud af regionen, mens kun 500 pendler den anden vej. De pendler mod hovedstaden for at få høj faglighed og udviklingsmuligheder, samt efter bedre arbejdsmiljø og højere løn. Vi har sygeplejerskemangel i Region Sjælland, og jeg mener faktisk at man kan løse nogen af problemenerne med en fastholdelses- og rekrutteringsindsats. Med det arbejdspres og lave lønniveau, som sygeplejersker i kommuner og region udsættes for i disse år, er sygeplejerskemangel en konsekvens; Sygeplejersker vælger deltid eller søger andre græsgange. Den nedadgående spiral kan kun løses med en ambitiøs lønstrategi og et bedre arbejdsmiljø. Derfor er min opfordring til kommende kommunalbestyrelser og regionsrådet, at arbejde for at fastholde og rekruttere sygeplejersker! I sidste ende gavner det borgerne!

Flere ressourcer til det kommunale sundhedsvæsen!

Jeg blev sygeplejerske fordi jeg ville hjælpe syge mennesker, som havde brug for behandling og omsorg. Det var stærke menneskelige værdier som drev mig, kombineret med en interesse for naturvidenskaben. Som hjemmesygeplejerske oplevede jeg at menneskelighed, helhedstænkning og naturvidenskab gik op i en højere enhed. Men piben har sandelig fundet en anden lyd i de senere år! Hjemmesygeplejerskerne er blevet presset og effektiviseret så voldsomt, at mange frygter at de kommer til at lave alvorlige fejl eller bliver syge på grund af stress.

Sygehusene udskriver patienterne længe for de er raske. I gennemsnit ligger en dansker på sygehuset i 3,5 dage. Det er verdensrekord. Patienterne bliver sendt hjem til hjemmesygeplejen med drop, dræn, dialyse, ilt og sug. Den opgave kan sygeplejerskerne sagtens løse, sammen med privatpraktiserende læger. Problemet er, at der ikke er ansat tilsvarende flere sygeplejersker til at tage sig af de patienter, som udskrives længe for de er i stand til at klare sig selv. Samtidig bruger de sjællandske kommuner 18% mindre på hjemmesygeplejen en landsgennemsnittet, ifølge tal fra statisktikbanken.dk. Regeringen lovede penge til sundhedsvæsenet før valget. I stedet har vi fået ”omprioriteringsbidrag”, 2% besparelser og en kæmpe medicinregning som koster fyringer og sengepladser.

I mit arbejde i Dansk Sygeplejeråd møder jeg hjemmesygeplejersker som har så travlt, at de ikke når at dokumentere eller indberette fejl. De dropper frokosten og må ofte arbejde over. De må besvare nødkald og tage telefonsamtaler mens de kører bil. Jeg er bekymret for sygeplejerskernes arbejdsmiljø, men jeg er også bekymret for vores syge medborgere, som lades i stikken i et sundhedsvæsen, hvor økonomi og effektiviseringer har trumfet menneskeligheden og den faglige kvalitet. Der skal findes løsninger, hvis visionen om et sammenhængende sundhedsvæsen ikke bare bliver et spørgsmål om økonomi, men også et spørgsmål om menneskelighed og kvalitet. Det kan gøres meget bedre!

Debatindlægget  er sendt til Sjællandske Medier, Dagblaget, Nordvestnyt og Folketidende og bragt i Sjællandske den 27. oktober 2015

 

Slå ørerne ud: Man skal ikke tjene penge på offentlig velfærd!

Kan vi spare penge på de offentlige budgetter, hvis vi konkurrenceudsætter og udliciterer sygepleje, ældreomsorg, skoler og børnehaver? Jeg mener ikke, der er nogen lavthængende frugter. Der er  talrige eksempler på fejlslåede privatiseringer i Danmark og Sverige. Konkurser og lukkede firmaer taler deres eget sprog,  KORA, Regionernes og kommunernes eget analyseinstitut skeptiske, og  medarbejderne fortæller om forringede arbejdsvilkår.  Men højrefløjen lukker ørerne for al den erfaring og viden. Med en Venstre-regering, er der god grund til at frygte en privatiserings-tsunami.

Min største bekymring er nok, om den faglige kvalitet forringes for at opnå besparelser. Jeg vil beskrive det med en oplevelse jeg selv har haft:

I hjemmeplejen er det almindeligt, at man kan vælge mellem privat eller kommunal hjælp. Det kan variere  fra kommune til kommune. I den kommune, hvor jeg var hjemmesygeplejerske, kunne man vælge privat leverandør af personlig pleje og rengøring. Men jeg oplevede, at de ansatte hos den private leverandør, med al respekt, ikke altid løste opgaverne efter gode faglige standarder.

En af de oplevelser som står stærkt i min erindring, var en kvinde som fik et skinnebenssår i en periode, hvor hun fik privat hjemmehjælp. Skinnebenssår kræver læge- og sygeplejefaglig behandling og observation. Men hjemmehjælperen gjorde som ægtefællen bød hende: forbandt såret og foretog sig ellers intet. Sådan gik ugerne; såret blev større og  borgeren fik hævelser og feber på grund af såret. Da jeg blev tilkaldt, mødte jeg, udover en patient med et behandlingskrævende sår, en hjemmehjælper i privat tøj, med fingerringe og lange lakerede negle, og som arbejdede uden handsker, da hun fjernede forbindingen.  Min pointe er, at man i dette tilfælde har udliciteret opgaven til medarbejdere, som ikke var i stand til at vurdere rask fra syg og ikke kendte de mest grundlæggende hygiejniske regler. I dette tilfælde kunne konsekvensen blive langvarig specialbehandling, indlæggelse eller i værste fald amputation. Eksemplet viser, hvordan små besparelser på faglighed og samarbejde kan ende med at blive dyrt for samfundet.

Så hør efter: Uanset om det gælder undervisning, læring, sociale foranstaltninger, ældreomsorg eller sygdomsbehandling må det ikke blive indtjening og profit, som er drivkraften. Der er tale om kollektive samfundsopgaver, som skal løses med værdighed og faglig kvalitet. Det giver besparelser på lang  sigt.

Storbyens sundeste og smukkeste forhave har brug for en grøn dagsorden

Der var pressemøde den 2. februar på det gamle rådhus og alle vordingborgkredsens folketingskandidater var inviteret. Jeg havde forberedt et talepapir i håb om, at få mere end 2 minutter til et oplæg. Det fik jeg ikke. Det betød at jeg blandt andet  ikke fik nævnt SF’s den grønne dagorden. Det vil jeg råde bod på, så her er mit redigerede talepapir, for de emner jeg ikke nåede:

Vordingborg er også min have

Tak for analysen af Vordingborg kommunes muligheder og udfordringer. Jeg er selv bosiddende i Vordingborg kommune og elsker de smukke naturområder og de nære bymiljøer. Det er her jeg hører til, herfra min verden går. Jeg har været ansat i kommunen som hjemmesygeplejerske siden 1999 og har kørt på sygebesøg i såvel Mandemarke, Bogø, Svinø, Bårse og Præstø overdrev. Jeg har været medlem af kommunens hovedudvalg og kender de ansattes vilkår og udfordringer. Jeg er aktiv sejler og værdsætter de fantastiske naturområder, som man har adgang til fra vandsiden. Og som politiker med dybe rødder i Vordingborg kommune er jeg begejstret for visionen om ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.

En sund og smuk forhave

Hvis visionen om den sundeste og smukkeste forhave skal være troværdig, så er økologi og naturgenopretning ikke til at komme udenom. Der er intet sundt eller smukt ved pesticider, penicillin, iltsvind, bebyggede kyststrækninger og nedslidte naturarealer.

Jeg tror de gældtyngede landmænd, når de siger at deres økonomi er lige så udpint som deres landbrugsjord. Derfor bakker jeg op om landbrugsministerens nye handlingsplan, som blandt andet indeholder 34 millioner kroner til økologisk vækstfremme. Jeg opfordrer Vordingborg til at hjælpe kommunens landbrugere til omstilling til økologiske produktionsmetoder. Det kan blandt andet gøres ved at bruge lokal økologi i kommunens kantiner og storkøkkener. Det kan Københavns Kommune gøre uden merudgifter, så det kan I også. Økologi skaber positive fortællinger og er interessant for både os der bor her, og tiltrækker tilflyttere og turister. Det vil gavne både vores trivsel og vores økonomi. Jeg vil arbejde landspolitisk for at flere forbrugere køber økologiske fødevarer og for at kommunerne skal have støtte til at gennemføre det ”Grønne Danmarkskort”, som skal få ny skov og genoprettet natur til at hænge sammen med den eksisterende natur. Og i ”storbyens sundeste og smukkeste forhave” er der selvfølgelig naturreservater!

Omdømme skabes i handlinger, ikke i ord

Vandkantsdanmark har behov for godt omdømme, hvis ressourcestærke familier og virksomheder i vækst, til at flytte hertil. Omdømme skabes ikke af kommunikationseksperter. Godt omdømme skabe af kvalitet i ældreomsorg, gode rammer for børnefamiliernes hverdagsliv, optimale opvækst- og uddannelsesvilkår for børn og unge, bæredygtige initiativer i landbrug og produktion, rene naturområder med biodiversitet og velfungerende infrastruktur. Og husk, at det er kommunalt ansatte som skal løfte de mange opgaver, så derfor er trivsel og udvikling på kommunens arbejdspladser selvfølgelig en forudsætning for det hele.