Tag-arkiv: retorik

Tale til Talerskolen

Jeg har gået på Talerskole. Jeg vil nemlig gerne være en god taler. Helst interessant, medrivende og troværdig. Ligesom Martin Luther King eller Malala Yousafzai. Den allersidste opgave på Talerskolen var, med ganske kort forberedelse, at holde en 2 minutters tale om at tale. Nedenfor er den tale som jeg holdt med nogle tilføjelser, som jeg ville ønske at jeg havde fået med:

For mig er det ikke nyt at holde tale. Som politiker er tale et af de vigtigste redskaber. Til møder, debatter, mundtlige beretninger og dimissioner. Før jeg kom på Talerskolen var taler bare noget jeg skrev ned og læste op, – eller  improviserede. Talerskolen er vendepunkt, fordi jeg har forstået at talen også er et  strategisk redskab, som bør bruges med omhu.

Jeg har hørt mange taler, og undskyld mig, det er ikke alle taler i politik og fagbevægelse, som er lige inspirerende, medregnet mine egne. Dårlige taler kan være tyveri af tid og god stemning. Til gengæld er gode taler generøse gaver, der inspirerer og skaber følelser at fællesskab og mening. Jeg har lært, at taler ikke blot kan hjælpe at styre i en bestemt retning og tage ledelse, men også kan skabe højtidelighed, stemning og minder. Og det er den sidste del som er mest interessant.

Min mand mindede mig om en særlig fødselsdag, jeg engang holdt for ham. Det var ikke en rund fødselsdag, bare en aften med venner og slowfood. Det der gjorde aftenen særlig for ham, var at jeg holdt en tale som sammenkædede vores kærlighed med menuen og den aften vi havde med vores venner. Talen skabte en særlig mindeværdig fødselsdag for ham, og han husker denne aften langt bedre end alle de andre fødselsdage.

På Talerskolen fortalte en af de andre elever, om en lille dreng som var opvokset i en familie, hvor man havde tradition for at holde positive og anerkendende taler. På en skoleudflugt  gav han deltagerne en særlig oplevelse, da han holdt en tale på eget initiativ. Den historie har inspireret mig. Ikke bare som politiker og taler, men som kulturbærer, rollemodel og mor. Jeg håber at min familie fremover holder taler ved festlige lejligheder. Mine børn skal elske at tage ordet. For når man holder  gode taler, så bidrager man. At give en tale er at give en gave.

Jonas Gabrielsen og Mette Møller, mfl.: Ledere, der taler – taler der leder

Jeg går på talerskole. Det gør jeg fordi jeg gerne vil lære at holde blændende taler, som er interessante og som inspirerer. Underviserne anbefalede mig denne bog som supplerende læsning.

Bogen er skrevet af en række ledere eller kommunikationseksperter, med forskellige erfaringer og indsigter i, hvordan talen kan anvendes: Som et strategisk værktøj,  til at lede medarbejderne gennem omstruktureringer, lønforhandlinger, kulturelle forandringer, indbyde til dialog med tilhørerne eller skabe følelser af sammenhold og fællesskaber.

Læs resten

En god debat er et spørgsmål om kultur og uddannelse

Debatterne lever på facebook, i nyhedsmedierne, i foreningerne. Men lever den også godt? Hvor dygtige er danskerne til at debattere? Det er almindelig kendt at debatter på sociale medier, som var tænkt skulle være oplysende og interessante, ofte udvikler sig til at blive ophedede, grovkornede, personlige eller ligefrem krænkende. Vi kan og bør blive langt bedre til at debattere og udvikle en debatkultur, hvor alle tør være med uden at frygte personangreb og andre grovheder.

En fri debatkultur er sikret i ytringsfriheden. Ifølge grundlovens paragraf 77 har enhver lov til i skrift og tale at udtrykke sine tanker. Grænsen går ved det krænkende eller injurierende. Den grænse kender ikke alle debattører.

For nogle dage siden deltog jeg i en facebookdebat om asylansøgere. Helt konkret gik debatten på om man i den lille købstad, hvor jeg bor, kunne modtage asylansøgere på et nedlagt plejehjem. Selve debatten var hård, men det værste var faktisk, at jeg sideløbende med debatten modtog flere private beskeder fra en, som ikke var aktiv i debattråden. Beskederne var meget nedgørende og gik blandt andet på mine personlige kompetencer. Afsenderen skrev endvidere: “Hvis du synes jeg er ubehagelig så tror jeg du får voldsomme udfordringer indenfor kort tid. Din provokerende facon bringer mange op i det røde felt.” Med andre ord en åbenlys trussel om at noget ubehageligt ligger forude, fra ham og hans sympatisører.

Personlige angreb og trusler afsporer debatterne, og det bliver vanskeligt at gennemføre en saglig argumentation. I DR2’s serie “Ti stille kvinde”, nævnes det, at “det er hvad man må regne med, når man debatterer på de sociale medier. Jeg er komplet uenig, debatter som er nedgørende, tilsvinende og truende er en trussel for vores demokrati, fordi kun de mest hårdkogte mennesker fortsætter med at turde stå frem med deres meninger. Her er tale om en afstumpet kultur, som vi ikke bare skal acceptere.

Min mand var udvekslingsstudent i New Zealand og her var det helt almindeligt at skolerne konkurrerede på debat, ganske som man konkurrerede på sportsdicipliner. Her trænede man argumenter og saglighed og diskvalificerede usportslig optræden. Træning i mundtlig debat kendte man i klassisk græsk kultur, hvor Sofisterne trænede de unge i at argumentere for egne synspunkter. Med andre ord, i andre kulturer, har man tradition for at inkludere argumentation og debat i de unges uddannelse. Det synes jeg er inspirerende.

Debatkulturen er en uundværlig del af den demokratiske proces. Personligt elsker jeg at debattere med mennesker, som formår at holde sag og person adskilt og som undlader at tillægge andre usle motiver, eller definere andre. Jeg nyder debatprogrammer hvor politikere battler på holdninger og jeg bliver så træt og skuffet når de ikke løfter sig over mudderkastningsniveauet og ender med beskyldninger og dæmoniseringer. Jeg håber at kunne arbejde for, at kommende generationer udvikler bedre demokratikompetencer. Debatetik og argumentation bør være en langt større del af demokratiundervisningen i Danmark. Debatkompetencer skal indbygges i almendannelsen allerede i folkeskolen. Hvis vi vil sikre den demokratiske debat i Danmark i fremtiden, har vi  brug for dygtige debattører.