ulla tapete bg

Ulla forside stribe neu

Jeg vil være bedre forbruger i 2015

Som dedikeret og loyal vandkantsdansker hylder jeg min lille købstads specialbutikker. Ikke mindst den personlige betjening, relationerne til butiksejerne, det hyggelige handelsmiljø og det fine håndplukkede vareudbud. I mange år har jeg tilstræbt at købe alle julegaver lokalt. Alligevel var 2014 året hvor jeg netshoppede mere end nogensinde før, og kørte flere gange til storcentre og hovedstaden end jeg har gjort i årevis. Med andre ord: jeg er hårdt ramt af “the Consumer Citizen Gap” altså gabet mellem forbrugeres holdninger, intentioner og så det de reelt foretager sig når de handler.

Samvittigheden ramte med med en mavepuster en søndag i december, da butikkerne i hovedgaden holdt søndagsåbent af hensyn til julehandelen. Gaden var tom,  der var ingen kunder. I butikkerne stod ekspedienterne og skuttede sig i de kolde lokaler og drømte om deres forsømte fritid til lyden af bjældeklang. Kunderne var kørt i storcenteret på denne søndag og jeg selv havde afsluttet juleindkøbene på internettet. Samvittigheden slog endnu en gang med en syngende lussing, da grundlæggerne af min yndlingsbutik, en økologisk fødevareforretning, i deres nytårsbrev satte spot på facebooklikernes troløshed. For ganske vist liker, deler og kommenterer de forretningens facebookside, og alligevel handler de i discountbutikkerne eller bestiller deres økologiske varer på nettet og får det bragt til døren. Jeg kunne bare give dem ret og melde mig i koret af forbrugerhyklere.

Og ærligt talt, så klinger det hult i mine ører, når mine lokale medborgere beklager sig over det lokale vareudbud og derfor starter bilen og kører til København for at handle. Er  vareudbuddet er for lavt, fordi kunderne er svigefulde og hykleriske, når de ikke holder gang i butikkernes økonomi? Eller er de lokale butikker bare ikke kommet ind i konkurrencen om kunderne? Man kan påstå at forbrugerne selv bestemmer om de vil holde liv i deres lille købstad med handelsliv og specialbutikker. De træffer jo valg når de handler, og lokalsamfundenes små butikker ville blomstre og vokse, hvis forbrugerne tog medansvar for at lokalsamfundet var, som de selv ønskede det – vi er godt inde i historien om hønen eller ægget, men jeg tror slet ikke, at det er så enkelt!

Jeg bekender mine synder: Jeg har valgt at handle på internettet og i udenbys storcentre, vel vidende at jeg burde handle lokalt. Men det er min påstand at de helt frie forbrugervalg er en illusion. Der er  langt større kræfter på spil. En af dem er økonomi, for der er mennesker, hvis indkomst er så lav, at de fleste indkøb må foretages i discountbutikker hvis der skal mad på bordet hele måneden. En anden større kraft er tid, for det er de færreste børnefamilier som kan afsætte timevis til at handle lokalt, sundt og bæredygtigt når de også skal deltage i forældremøder, køre børnene til fritidsaktiviteter, have kvalitetstid og også passe deres fuldtidsarbejde. For pendlerne er det sund fornuft at lægge sin handel tæt på arbejdspladsen eller på vejen hjem. For ikke at tale om reklamens og lobbyisternes magt. Og alt andet lige er personlige frie valg jo også styret af mange samfundsmæssige strukturer, som er udviklet på baggrund af politiske beslutninger: Kommunalbestyrelsen, som godkender antallet og beliggenheden af discountbutikker. Lukkeloven og Planloven, som er vedtaget i Folketinget.


Mit nytårsforsæt for 2015 at minimere det personlige “Consumer Citizen Gap” og skabe bedre balance mellem det jeg mener og det jeg gør som forbruger. 2015 skal være året hvor jeg  tilstræber at købe ind lokalt, økologisk og bæredygtigt. Jeg  starter med mig selv, i det omfang det er muligt. Men det er ikke alle, der er så priviligerede at de kan tage frie valg. Derfor er mit politiske nytårsforsæt at arbejde for at styrke alle forbrugeres mulighed for at foretage sunde, økologiske og lokalt bæredygtige valg.

Godt Nytår!

En god debat er et spørgsmål om kultur og uddannelse

Debatterne lever på facebook, i nyhedsmedierne, i foreningerne. Men lever den også godt? Hvor dygtige er danskerne til at debattere? Det er almindelig kendt at debatter på sociale medier, som var tænkt skulle være oplysende og interessante, ofte udvikler sig til at blive ophedede, grovkornede, personlige eller ligefrem krænkende. Vi kan og bør blive langt bedre til at debattere og udvikle en debatkultur, hvor alle tør være med uden at frygte personangreb og andre grovheder.

En fri debatkultur er sikret i ytringsfriheden. Ifølge grundlovens paragraf 77 har enhver lov til i skrift og tale at udtrykke sine tanker. Grænsen går ved det krænkende eller injurierende. Den grænse kender ikke alle debattører.

For nogle dage siden deltog jeg i en facebookdebat om asylansøgere. Helt konkret gik debatten på om man i den lille købstad, hvor jeg bor, kunne modtage asylansøgere på et nedlagt plejehjem. Selve debatten var hård, men det værste var faktisk, at jeg sideløbende med debatten modtog flere private beskeder fra en, som ikke var aktiv i debattråden. Beskederne var meget nedgørende og gik blandt andet på mine personlige kompetencer. Afsenderen skrev endvidere: “Hvis du synes jeg er ubehagelig så tror jeg du får voldsomme udfordringer indenfor kort tid. Din provokerende facon bringer mange op i det røde felt.” Med andre ord en åbenlys trussel om at noget ubehageligt ligger forude, fra ham og hans sympatisører.

Personlige angreb og trusler afsporer debatterne, og det bliver vanskeligt at gennemføre en saglig argumentation. I DR2’s serie “Ti stille kvinde”, nævnes det, at “det er hvad man må regne med, når man debatterer på de sociale medier. Jeg er komplet uenig, debatter som er nedgørende, tilsvinende og truende er en trussel for vores demokrati, fordi kun de mest hårdkogte mennesker fortsætter med at turde stå frem med deres meninger. Her er tale om en afstumpet kultur, som vi ikke bare skal acceptere.

Min mand var udvekslingsstudent i New Zealand og her var det helt almindeligt at skolerne konkurrerede på debat, ganske som man konkurrerede på sportsdicipliner. Her trænede man argumenter og saglighed og diskvalificerede usportslig optræden. Træning i mundtlig debat kendte man i klassisk græsk kultur, hvor Sofisterne trænede de unge i at argumentere for egne synspunkter. Med andre ord, i andre kulturer, har man tradition for at inkludere argumentation og debat i de unges uddannelse. Det synes jeg er inspirerende.

Debatkulturen er en uundværlig del af den demokratiske proces. Personligt elsker jeg at debattere med mennesker, som formår at holde sag og person adskilt og som undlader at tillægge andre usle motiver, eller definere andre. Jeg nyder debatprogrammer hvor politikere battler på holdninger og jeg bliver så træt og skuffet når de ikke løfter sig over mudderkastningsniveauet og ender med beskyldninger og dæmoniseringer. Jeg håber at kunne arbejde for, at kommende generationer udvikler bedre demokratikompetencer. Debatetik og argumentation bør være en langt større del af demokratiundervisningen i Danmark. Debatkompetencer skal indbygges i almendannelsen allerede i folkeskolen. Hvis vi vil sikre den demokratiske debat i Danmark i fremtiden, har vi  brug for dygtige debattører.

Vi er alle borgere og nogen gange patienter

Vi er alle borgere i vores velfærdssamfund. Men vi er også nogen gange gæster, kunder,  klienter, elever, lånere, modtagere, brugere eller patienter. Det afgørende er hvilken relation vi har til velfærdssamfundet på det givne tidspunkt.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen var på en konference om borgerinddragelse fortaler for, at vi skal væk fra ordet patient og i stedet bruge borger. Årsagen er at det skulle signalere, at borgeren er i centrum. Undskyld mig Bent, men der skal mere end ord til at sætte mennesker i centrum.

I det hele taget er der i samfundet en forståelse af, at vi bare taler positivt, eller opfinder nye begreber, så forsvinder problemerne. En slags ordforstillelse. Jeg havde en anden oplevelse i samme kategori for nylig:

På en konference om ulighed i sundhed i Guldborgsund og Lollands kommuner afsluttede en af Regionens chefer , med at påpege at sproget er med til at skabe ulighed, at man kan tale fænomener OP og NED, så fra nu af måtte ingen medarbejder i Regionen sige “ned til Lolland”. Bemærkningen var morsom og udløste latter. I virkeligheden var den udtryk for sørgelig magtesløshed. For ord ændrer ikke virkeligheden. Ord er kun overflade og kan være mere eller mindre troværdige.  Det er naivt at forestille sig , at man ændrer Uligheden i Lollands og Guldborgsund kommuner, ved at sige HEN i stedet for NED. Det der skal til,  er reel politisk anerkendelse af de udfordringer som mennesker med problemer har. Man bør  kalde tingen ved rette navn.

Borgerordet er blevet en fællesbetegnelse, for mennesker med samme rettigheder. På min indre nethinde ser jeg  hære af grønklædte maoistiske arbejdere. Klædt ens for at signalere lighed og respekt. I værste fald dækker det fornægtelse af, at mennesker har forskellige behov i vejen mod lighed.

Idealet er at alle mennesker er lige, men de bliver ikke mere lige fordi  vi kalder dem borgere. Borgerordet er røgslør over virkeligheden.  Syge mennesker bliver sat i centrum, hvis de får lov til at være patienter og får dækket behovet for behandling, omsorg og pleje. Men at være patient betyder, at der er tale om et menneske, som har en et pleje- eller behandlingsbehov i sundhedsvæsenet. Og det skal der også være et ord for.

Vi er nødt til at erkende forskellighederne, fordi det er en forudsætning for at at opnå lighed. Ligeværdigheden ligger i de politiske og økonomiske prioriteringer overfor mennesker som har brug for sundhedsvæsenet eller andre velfærdsydelser. Ligeværdigheden ligger først og fremmest i handling . Hvis der ikke ligger handling bag, er ordene værdiløse.

 

 

 

 

Dræb ikke budbringeren!

Hvordan skal vi nogensinde skabe et bedre samfund, hvis vi ikke må tale om det, der ikke fungerer?

Jeg indrømmer at det trigger mig, at blandt andet trykkefrihedsselskabet, har taget patent på ytringsfriheden. Fordi ytringsfrihed er andet og mere end retten til at nedgøre, såre eller fornærme andre. Vi har ytringsfrihedsproblem  i vores kultur, som slet ikke har samme bevågenhed:  Offentligt ansatte er i en situation, at de  ikke tør fortælle, hvad de mener om politiske og ledelsesmæssige beslutninger. Fagbevægelsen og medierne har i flere år haft fokus på problemet, og personligt har jeg selv været igennem vridemaskinen. Alligevel lever fænomenet stadig i bedste velgående.

Mange engagerede og åbenmundede medarbejder har hørt bemærkningen: “Du har selvfølgelig ytringsfrihed, men hvis du bruger den bliver det svært at samarbejde!”. Det er ikke mange uger siden, at selv jeg hørte replikken sidst.  Som aktiv i fagbevægelsen er det efterhånden et hverdagsproblem, at  medarbejdere ikke tør tale med pressen. Selv tillidsvalgte, med beskyttelse i ansættelsen, frygter ledelsesreaktioner.  Det er ikke fyring som frygtes, for der findes langt mere  raffinerede måder at dræbe budbringeren på.  For eksempel at blive mistænkeliggjort som utroværdig eller at have egoistiske motiver. Og så bliver det unægteligt svært, at komme videre i et konstruktivt samarbejde.

Idealet må  være, at vi ærligt og tillidsfuldt kan tale om, hvordan opgaverne i det offentlige velfærdssystem kan løses bedst? Tænk hvis det var fuldstændig legitimt at fagprofessionelle udtalte sig, ud fra egen praksis, om deres muligheder for at udføre deres arbejde inden for de politisk afstukne rammer?

Hvad blev der af “gå efter bolden og ikke efter manden”  i ledelsesuniverset?

 

Vi er en familie

Er danskerne indvandrerfjendlige og racistiske eller gæstfrie og frisindede? Den indre danske svinehund fodres godt af medierne og højrepopulismen for tiden.  Men ganske som Anders Ladekarl fra Røde Kors gjorde i DR2 debatten, vil jeg anfægte det danske fremmedhad. Det bliver talt større end det er. Så lad os i stedet starte en folkebevægelse af menneskelighed, som får det bedste frem i os alle.

Bevægelsen starter med os selv.

Jeg vil gerne vise jer min familie. Billedet er taget på mine forældres guldbryllupsdag i februar 2014  og på billedet er mine forældre og deres børn og børnebørn. “I har ikke allesammen den samme far”, sagde en kløgtig kollega, da min mand viste det på arbejdet. Og det er korrekt. Vi har heller ikke allesammen samme mor, hvis nogen skulle være i tvivl. Men som i alle andre sammenbragte familier, er det uden betydning. Det vigtigste er at vi holder af hinanden, at vi deler sorger og glæder og at vi føler os som en familie.

Min tyske svigerinde, mine norske og somaliske veninder, min columbianske og jyske kollega, min københavnske svigerinde og ikke mindst mine congolesiske søskende, er alle sammen mennesker som udvider min sjællandske forståelse af verden.  De er alle fremmedartede i deres kulturelle baggrund. Det er fællesskabet som binder os sammen.  Når jeg oplever forskellene er det som at kigge i børnenes kaleidoskop. Det er farverigt, foranderligt og forunderligt. Forskellene udvider vores blik for verden.   Jeg er taknemmelig for at være en del af min mangfoldige familie.

Vær med i folkebevægelsen med din gode fortælling om integration!

 

 

 

Hvor blev fredsbevægelsen af?

Den  ene krig afløser efter den anden i Mellemøsten og Danmark deltager ofte aktivt. Der var ikke mange danskere som løftede  øjenbryn, da beslutningen om at sende F16 fly til Irak, blev taget.  Politiken har skrevet en række artikler om temaet, men  hvor er danskerne og den gamle  fredsbevægelse henne i dette spørgsmål?

I firserne gik jeg i fakkeltog for fred og imod krig, som en protest mod vold og aggression. Jeg var, ligesom mange andre,  kritisk over forestillingen om, at man kan løse konflikter med våben. Og som mange andre, var jeg skrækslagen over oprustningen af atomvåben.  Kringsatt av Fjender af Nordahl Grieg var en af de sange som jeg husker fra den gang: “Her er dit værn mod vold, her er dit sværd: Troen på livet vort, menneskets værd. Krig er foragt for liv, fred er at skabe. Kast dine kræfter ind, det onde skal tabe”. I 2010’erne er der ikke mange der citerer Nordahl Grieg og ikke mange der undrer sig over, at Danmark igen er i krig.   Selv om det er mere tiltrængt end nogensinde.

Jeg mener ikke, at der er nogetsomhelst som retfærdiggør Islamisk Stats ondskab. På samme måde som jeg finder det uacceptabelt, at statsledere begår overgreb mod deres egen befolkning. Men jeg tror heller ikke på, at krig og modvold gør ondskab til godhed, eller at bomber skaber en bedre verden.

Derfor savner jeg en aktiv og kritisk fredsbevægelse som kunne trænge igennem og stille danskerne de tiltrængte spørgsmål: Er der andre måder at løse disse konflikter på? Hvad nu hvis vi i stedet brugte de mange millioner på humanitær hjælp i stedet for på militær aggression, hvilken forskel ville vi så kunne gøre for de  nødstedte ofre i konflikterne? Ville det ikke i langt højere grad generere godhed? For godhed er vel i bund og grund det, som det syriske, irakiske og kurdiske folk trænger allermest til? 

 

 

 

 

Klokken 13 feber – en sygdom som kan helbredes

I de seneste uger har børnefamilier bøjet hovedet i skam. Omkring hver tredje forældre har afleveret syge børn i daginstitution, ifølge dagbladet Politiken og Megafon den 22. august 2014. Daginstitutioner oplever, at børnene får piller når de er syge, og afleveres om morgenen, så forældrene kan komme på arbejde. Misgerningen afsløres når den velkendte ”klokken 13 feber” bryder ud. Pillerne tager nemlig kun feber og smerter i 6 timer.

Prioriterer forældre karrieren højere end børnenes trivsel? Jeg har svært ved at forestille mig den familie, hvor far og mor ikke allerhelst vil være hos deres syge børn, når de har det skidt.
Jeg kender ikke de bedsteforældre, som ikke rykker ud og passer deres børnebørn, hvis det er muligt. Med andre ord: Jeg har svært ved at tro på at ”klokken 13 feber” skyldes omsorgssvigt fra forældre og bedsteforældre. Ikke desto mindre er det en velkendt sygdom i daginstitutionerne. Jeg er fuldstændig enig med pædagogerne i, at dette fænomen har brug for en bredere debat. Det er min påstand, at fænomenet ikke skyldes bakterier, virus, omsorgssvigt eller smålige daginstitutioner. Det skyldes et enormt pres fra arbejdsgiveren eller en stærk pligtfølelse hos forældrene, for hvem løser så arbejdspladsens opgaver?

I mit arbejde i fagbevægelsen, har jeg mødt offentligt ansatte, som har meldt, at deres barn var så sygt, at de var nødt til at blive hjemme og drage omsorg for barnet, og som er blevet udsat for et urimeligt pres fra lederen, om at komme på arbejde alligevel. Produktivitetskravene er enorme og mange steder er normeringerne skåret ind til benet. Der er ingen medarbejdere som kan undværes, og medarbejder og leder har en fælles interesse i at arbejdspladsens opgaver løses. Børnefamilien sættes i et urimeligt dilemma, som samfundet bliver nødet til at tage medansvar for.

Børnefamilier skal have mulighed for at drage omsorg for deres syge børn, uden at arbejdspladserne nødvendigvis skal indstille produktionen. For vi har, som samfund, også et ansvar for at holde hjulene i gang og have mulighed for at indstille produktivitet og effektivitet i et gear, hvor man også kan have børnefamilier ansat.

Regeringen har ikke hidtil, haft planer om at hjælpe børnefamilierne igennem dilemmaet. Selv om der har været en mængde løsningsforslag på bordet i de seneste måneders debat. Blandt andet fra Børns Vilkår, som peger på erfaringer fra nabolandet. I Sverige har forældrene en lovsikret ret en række omsorgsdage, indtil barnet er 12 år. På den måde kan arbejdspladsen kalkulere fraværet ind i produktionsplanerne og forældrene kan passe deres syge børn med god samvittighed.

Børnefamiliernes vilkår skal ind i finansloven. Til gavn for børnene og til gavn for arbejdspladserne.

Indlægget er bragt i Sjællandske og Dagbladet lørdag den 6. september 2014

klokken13feber

Ulighed – den onde cirkel i vandkantsdanmark!

Det bekymrer mig at samfundet fastholder vandkantsdanmark i ulighedens onde cirkel, som starter med ringere muligheder i opvæksten. Fortsætter med ringere beskæftigelsesmuligheder, helbred og infrastruktur. Og for at det ikke skal være løgn, slutter med flere på overførselsindkomst og kortere gennemsnitlig levetid. Uligheden kan minimeres hvis vi vil!

Ligestillingskampen er på lavt blus, for vi har opnået ligeløn og en vis  ligestilling mellem mænd og kvinder. Der er ganske vist stadig et et stykke vej til målet. Men når vi taler om lighed, sådan geografisk set, er vi knapt kommet fra start. For sagen forholder sig  ganske anderledes når vi taler om lighed i sundhed, lige uddannelsesmuligheder og lige løn for lige arbejde, mellem mennesker i storbyerne og på landet.

Vandkantsdanmark  har været udsat for en række navneforandringer på grund af den stigmatisering, der knytter sig til områderne. Vi kender Den Rådne Banan, Udkantsdanmark, Trailerdanmark,  Det Skæve Danmark og “kommune socialgruppe 3”.  Det er områder med lavt uddannelsesniveau , flest folkesygdomme, størst social ulighed. Det er også længst til sygehus og skoler, mangel på sundhedspersonale,  færrest cykelstier,  laveste lønninger og er dårligst dækket af kollektiv trafik. Samtidig er de udsat  for en centralisering af arbejdspladser og en fraflytning af ressourcestærke borgere, til fordel for storbyerne. Ja, man bliver helt træt, ikke sandt?

Man skal selvfølgelig ikke tale vandkanten ned, for den dårlige omtale gavner ikke renommeet. På den anden side vil jeg ikke male et skønmaleri, som er utroværdigt. Personligt elsker jeg at bo her og holder af de mange herlighedsværdier i naturen og de små fællesskaber.  Det er nødvendigt at tale om vandkantens udfordringer og først og fremmest, at  tage initiativer som bremser den onde ulighedscirkel.

For mig at se er der mange knapper at skrue på, hvis man vil rette op på uligheden. Og man skal starte tidligt, for det er smartere at forebygge end at reparere. Vi skal bryde ulighedens onde cirkel! Hvor skal vi starte?

10305181_268506010017926_4718440791376048034_n

 

 

 

Tag bukserne på, Manu!

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold gav interview til Politiken Søndag den 17. august 2014, hvor han forsvarede sin og regeringens holdning til købesex. På den ene side syntes han, at købesex var forkert, men på den anden side havde mange gode grunde til ikke at lave et forbud. (Grunde som kom fra  embedsmænd, ikke ham selv, selvfølgelig). Man kan have mange undskyldninger, for ikke at ønske et forbud mod købesex. Man kan også have sine grunde, til at vægte embedsfolks udsagn højere end sine egne menneskelige værdier. På den måde lader man bare den svageste part i stikken.

Jeg gik i skole med nogle piger fra det nærliggende pigehjem. Pigerne havde været udsat for seksuelle overgreb og andre former for misrøgt. De kendte allerede til, at stille sin krop til rådighed. Og rygtet gik,  om at de hårdkogte drenge i byen, med held kørte forbi pigehjemmet om aftenen på deres Puch Flagskib, for at hente en pige som var villig. Nogle disse udsatte piger var, på den måde, allerede godt på vej mod en karriere som prostitueret.  Drengene benyttede sig at situation, fordi det ikke var forbudt.

Sexkøberne skal kriminaliseres. Et forbud mod købesex har en moraliserende effekt. Det signalerer at købesex ikke er i orden, fordi det bygger på en uværdig udnyttelse af et andet menneske. Et forbud mod købesex er nødvendigt af moralske grunde.

Manu, vis dig som en mand, drop de dårlige undskyldninger og tag bukserne på. Vi skal have en lov mod købesex!

 

 

Intet netværk – intet sundhedsvæsen?

Det giver god mening at lade pårørende tage mere medansvar for deres nærmestes behandling, omsorg og pleje, for patienter med et godt netværk og engagerede pårørende, klarer sig langt bedre i sundhedsvæsenet. Samtidig er det god samfundsøkonomi. Derfor er det ikke overraskende, at sundhedsøkonomer i Politiken, den 3. august 2014, peger på pårørende som en ressource som sundhedsvæsenet bør udnytte. Involvering af pårørende er en slet skjult spareøvelse. Skal den overhovedet være rimelig, er det for at skabe forbedrede vilkår, for de patienter og borgere, som ikke har et stærkt netværk!
Læs resten