ulla tapete bg

Ulla forside stribe neu

Jeg hepper på græsrødder, aktivister og stærke fællesskaber!

En sygeplejerske skriver en undskyldning til sine patienter i et læserbrev, en patient filmer sit indlæggelsesforløb til TV2, en by laver et fakkeloptog i protest mod lukning af de medicinske senge på det lokale sygehus, en sygeplejerske organiserer på egen hånd en demonstration på Christiansborg Slotsplads, og  Dansk Sygeplejeråd laver et stykke professionelt sundhedspolitisk arbejde. Kombinationen af civil ulydighed, græsrodsarbejde, aktivisme og en stærk organisation skaber debat og synlighed om de urimelige vilkår for kvalitet og faglighed i Sundhedsvæsenet. Der er så meget energi i det!

Jeg er selv en aktivist og en ildsjæl. Den spontane type, for mig er der ikke langt fra ord til handling og jeg frygter ikke en skævert i ny og næ. Den drivkraft og inspiration  har jeg fra min mor. Jeg  holder taler, arrangerer events, laver kampagner, blogger, tweeter, skriver debatindlæg, udvikler politik og indimellem lykkes det for mig at sætte en dagsorden. Min største udfordring er herskerteknikker, særinteresser og krænkelser af ytringsfriheden.  I al beskedenhed skrev jeg for et par år siden et debatindlæg, som startede en proces, som i sidste ende førte til en lovændring, som er til gavn for de psykiatriske sygeplejerskers arbejdsmiljø. Den erfaring har styrket troen på, at det kan lykkes at nå politiske mål. Men det kræver robusthed, mod og kampvilje. Det har jeg. Jeg prøver at være stede,  hvor beslutningstagerne, medlemmer og borgere færdes, for at få indflydelse. I de trykte og sociale medier, på tilskuerpladser, sammen med tillidsvalgte, på folkemøder, i personalerum og som medlem i demokratiske forsamlinger. Jeg er rede til at bruge de platforme og anledninger, som skal til for at fremme sygeplejerskers arbejdsmiljø og løn og forbedre kvaliteten i borgernes sundhedsvæsen. Det er med ydmyghed, engagement og kampgejst, at jeg igen stiller op til kredsbestyrelsesvalget i DSR Kreds Sjælland. Som  kredsnæstformand og for første gang som kredsformand. For der er så meget mere vi kan gøre og vi bliver stærke af at gøre det sammen. Det er sådan jeg arbejder for sygeplejerskers arbejdsliv. Jeg håber på din opbakning!

Slå ørerne ud: Man skal ikke tjene penge på offentlig velfærd!

Kan vi spare penge på de offentlige budgetter, hvis vi konkurrenceudsætter og udliciterer sygepleje, ældreomsorg, skoler og børnehaver? Jeg mener ikke, der er nogen lavthængende frugter. Der er  talrige eksempler på fejlslåede privatiseringer i Danmark og Sverige. Konkurser og lukkede firmaer taler deres eget sprog,  KORA, Regionernes og kommunernes eget analyseinstitut skeptiske, og  medarbejderne fortæller om forringede arbejdsvilkår.  Men højrefløjen lukker ørerne for al den erfaring og viden. Med en Venstre-regering, er der god grund til at frygte en privatiserings-tsunami.

Min største bekymring er nok, om den faglige kvalitet forringes for at opnå besparelser. Jeg vil beskrive det med en oplevelse jeg selv har haft:

I hjemmeplejen er det almindeligt, at man kan vælge mellem privat eller kommunal hjælp. Det kan variere  fra kommune til kommune. I den kommune, hvor jeg var hjemmesygeplejerske, kunne man vælge privat leverandør af personlig pleje og rengøring. Men jeg oplevede, at de ansatte hos den private leverandør, med al respekt, ikke altid løste opgaverne efter gode faglige standarder.

En af de oplevelser som står stærkt i min erindring, var en kvinde som fik et skinnebenssår i en periode, hvor hun fik privat hjemmehjælp. Skinnebenssår kræver læge- og sygeplejefaglig behandling og observation. Men hjemmehjælperen gjorde som ægtefællen bød hende: forbandt såret og foretog sig ellers intet. Sådan gik ugerne; såret blev større og  borgeren fik hævelser og feber på grund af såret. Da jeg blev tilkaldt, mødte jeg, udover en patient med et behandlingskrævende sår, en hjemmehjælper i privat tøj, med fingerringe og lange lakerede negle, og som arbejdede uden handsker, da hun fjernede forbindingen.  Min pointe er, at man i dette tilfælde har udliciteret opgaven til medarbejdere, som ikke var i stand til at vurdere rask fra syg og ikke kendte de mest grundlæggende hygiejniske regler. I dette tilfælde kunne konsekvensen blive langvarig specialbehandling, indlæggelse eller i værste fald amputation. Eksemplet viser, hvordan små besparelser på faglighed og samarbejde kan ende med at blive dyrt for samfundet.

Så hør efter: Uanset om det gælder undervisning, læring, sociale foranstaltninger, ældreomsorg eller sygdomsbehandling må det ikke blive indtjening og profit, som er drivkraften. Der er tale om kollektive samfundsopgaver, som skal løses med værdighed og faglig kvalitet. Det giver besparelser på lang  sigt.

Læger er ikke kun for de rige

Praktiserende læger vil ikke have praksis i Danmarks yderområder. De vil hellere praktisere i Danmarks velhaverkvarterer. Set fra et økonomisk synspunkt, kan jeg godt forstå lægerne. De tjener langt mere i whiskybæltet og risikerer ikke at brænde inde med en usælgelig praksis. Men det skal ændres, for lægerne er offentligt lønnede og derfor bør regioner og Folketing tage ansvaret for lægefordelingen i Danmark. Det er et politisk ansvar at sikre, at alle danskere har lige adgang til sundhedsvæsenet.

Danmark er et af de lande i verden, som har flest læger pr. indbygger. Derfor er det simpelthen ikke godt nok, at der er mennesker i udkantsområderne, som ikke har adgang til en praktiserende læge. På et valgmøde i den sjællandske lægeforening i april, udtalte flere læger, at danskerne bare kunne flytte til storbyerne, hvis de ville bo tæt på en læge. Sådan en centralistisk holdning er ikke bare arrogant, den er også underminerende for vores velfærdssamfund. Vi skal have lige adgang til sundhedsvæsenet, også i Danmarks vandkant.

Hvis ikke lægerne vil rykke til vandkanten, må vi finde andre løsninger. Et alternativ er at lade andre faggrupper løse en del af sundhedsopgaverne. Sygeplejersker med en klinisk efteruddannelse er vant til at løse en række opgaver i almen praksis. For eksempel diabeteskontrol, vægtkontrol, diagnostisering af halsbetændelse og blærebetændelse, rygestopopfølgning, sårbehandling, sundhedstjek og en række forebyggende tiltag. De opgaver kan de sagtens varetage selvstændigt, men det kræver en ændring i autorisationsloven.

Lægerne har ikke selv vist vilje til at løse problemet. Derfor skal det løses politisk. Politikerne bestemmer, hvor der skal ligge sygehuse, politistationer, kaserner, jernbaner og motorveje. Politifolk og befalingsmænd i forsvaret bestemmer ikke selv, hvor de vil bo og arbejde. Hvis lægerne ikke selv vil være med til at sikre alle danskeres adgang til sundhedstilbud, så må politikerne tage ansvar for en lige geografisk fordeling af alment praktiserende læger og arbejde for, at andre faggrupper også kan løse opgaverne.

 

Er det for meget at bede om halvdelen?

Grundlovstalen 2015

I år er der en særlig grund til at feste på grundlovsdag. For vi fejrer 100-året for kvinders valgret. Et af de store og vigtige skridt mod den formelle ligestilling mellem mænd og kvinder. Ligestillingen har været længe undervejs, og der har været mange sten på vejen. Takket være flere generationers kamp kan vi i dag sige, at der er formel ligestilling. Men vi er ikke i mål. Der stadig kulturelle barrierer som skal brydes ned, før man kan sige, at der er reel ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark.

Der er problemer med:

  • Ligeløn mellem mænd og kvinder,
  • Der er stadig flest mænd i topledelser.
  • Kvinder og mænd deler stadig ikke barselsorloven.
  • Kvinder udsættes 3 gange hyppigere for vold og krænkelser fra deres partner, end mænd.
  • Mænd har stadig de største pensionsformuer.
  • Det er stadig lovligt at købe sex.
  • Der er stadig fag der er stærkt kønsdominerede, som for eksempel mit eget fag, sygeplejen, hvor kun 3% er mænd.
  • lige repræsentation i folketing, kommunalbestyrelser, nævn, udvalg og erhvervsbestyrelser. Til dette folketingsvalg er det kun 30 procent af de opstillede kandidater, som er kvinder. Det er da paradoksalt, at vi på 100-året for kvinders valgret står over for en ligestillingsmæssig tilbagegang!

Jeg er desværre bange for, at der vil være dele af min tale til jer, som ikke vil gøre jer stolte og opløftede på denne ellers festlige grundlovsdag. Ikke al ligestillingshistorie egner sig til festtaler. Jeg vil også lige sikre mig, at der ikke er nogen er jer mænd der føler sig ramt af det jeg siger. Det er ikke tilsigtet og jeg vil gerne beklage, hvis det opfattes sådan. Ligestilling er jo ikke kvinders kamp mod mænd. Det er en fælles kamp om retfærdighed mellem kønnene, en kamp om menneskerettigheder og for demokrati. Hvis det alligevel kunne tolkes sådan at jeg skælder mænd ud, så er det SELVFØLGELIG ikke nogen er jer, som er her i dag. Det er nogen andre. Mandschauvinisterne. Ikke jer.

Lad mig med det samme slå fast, at når jeg siger ligestilling, betyder det ikke millimeterretfærdighed, eller at vi skal være ens. Jeg synes faktisk at nederdel klæder mig bedre end Kansas-kedeldragt. Jeg synes også at min mand Per ville se kikset ud i mine kjoler, for den sags skyld.  Hjemme hos os er det ham der sender bilen til service og lægger fliser, mens jeg hellere vil bage kage og strikke en trøje. Det er vi enige om. Ligestilling handler om ligeværd, og lige rettigheder og pligter mellem mand og kvinde. Det betyder ikke at mænd og kvinder skal være ens.

Grundloven sikrer rettigheder som demokrati, valgret, trosfrihed, forsamlingsret og ytringsfrihed.  I 2007 fejrede vi 100-året for kvinders valgret til kommunalbestyrelser, i år fejrer vi 100-året for valgret og stemmeret til Folketinget. Vi fik ligelønsloven, fri abort og ligebehandlingsloven i 70’erne og ligestillingsloven i år 2000.

Gennem mere end 100 år har vi fået mere lovgivning, som sikrer lige rettigheder for mænd og kvinder. Vi har haft masser af år til at implementere ligestillingen. Så det burde jo gå rigtig godt med det!

Det tror jeg også at ligestillingsministeren synes, for han har ikke fremsat et eneste lovforslag om ligestilling i denne regeringsperiode. Ligestillingsministeriets hjemmeside ligestilling.dk er ikke opdateret siden 2011. Den radikale Manu Sareen syntes åbenbart ikke at det har været nødvendigt! Og det er da besynderligt at Radikale Venstre netop i dag, på grundlovsdag, fremsætter forslag om øremærket barsel. De har netop haft alle chancer for at gennemføre forslaget: Et regeringsgrundlag, hvor øremærket barsel indgik og en Radikal ligestillingsminister. To gange, i deres regeringsperiode, har de stemt nej til et beslutningsforslag om at indføre øremærket barsel til mænd. Det virker ikke rigtig troværdigt, vel?

Der ligger stadig et kæmpe stykke implementeringsarbejde derude, for selv med 100 års ligestillingshistorie er der lang vej til reel ligestilling.

Jeg vil gerne pege på 2 store problemstillinger i dag:

1. Der er stadig ikke lige mange mænd og kvinder i de demokratiske forsamlinger og bestyrelser

2. Der er stadig ikke ligeløn mellem mænd og kvinder

I Danmark har vi ikke kønskvotering til bestyrelser og offentlige udvalg og nævn, men blot et krav om at tilstræbe lige fordeling af kønnene. Vi har lige stemmeret og valgbarhed til kommunalbestyrelser og Folketing. Men lovgivning kan tydeligvis ikke stå alene. For virkeligheden er at der stadig kun er 40% kvinder i  folketing, offentlige udvalg og nævn. Kun 30% af medlemmerne i kommunalbestyrelser er kvinder og 17 ud af 98 borgmestre er kvinder. Så langt på 100 år!

Når talen falder på kønskvotering, så er danskerne lunkne. Det er alligevel for meget. Hvor ofte har vi ikke hørt begavede kvinder erklære ”Jeg synes det ville være ydmygende at blive valgt på grund af mit køn og ikke på grund af mine kompetencer”. Til jer vil jeg bare sige:

Søstre, jeg har stor respekt for jeres ydmyghed over for opgaven og for at I vægter kompetencer højere end kønnet. Men I århundreder har mænd ikke været flove over at holde kloge kvinder væk fra samfundstoppens beslutninger og indflydelse. I århundreder har mænd ladet sig vælge netop på grund af deres køn! Mænd har IKKE følt sig ydmyget over 100% kønskvotering til mænds fordel! Så er det vel ikke for meget at bede om 50%?

Med ligelønsloven blev kvinder sikret lige løn for lige arbejde. Alligevel tjener kvinder i dag gennemsnitlig 38 kroner mindre i timen end mænd i gennemsnit, når de går på arbejde. Ikke fordi de er dummere, dovnere eller dårligere uddannet. Kvinder tager længere uddannelser og får bedre karakterer. Ligelønsloven udmønter sig bare ikke på kvindernes lønsedler. Man må erkende, at lige løn for lige arbejde, ikke skaber ligeløn. Når jeg går på arbejde som hjemmesygeplejerske, så tager jeg medansvar for alvorlig syge menneskers helbred og trivsel. Jeg giver kemoterapi, lindrer smerter, behandler alvorlige sår og møder mennesker på deres værste og/eller sidste dage. I min hverdag er der liv og død på spil. Min mand er diplomingeniør og vores uddannelser er lige lange. Han arbejder med ventilation på skibe. Han styrer projekter, går til møder og tegner tekniske tegninger på sin computer. I hans hverdag er der millionordrer på spil. Derfor får han 20.000 kroner mere end mig om måneden. Og sammenligningen beskriver ganske godt, hvordan samfundet anerkender arbejde med omsorg, børn, syge og ældre. At arbejde med mennesker honoreres dårligt, at arbejde med teknik og teori honoreres godt. Men Samfundet har brug for at investere i mennesker. Derfor skal ligelønsloven ændres. Der skal være lige løn for for samme uddannelseslængde.

Grundlovsændringen i 1915 var et syvmileskridt i retning mod formel ligestilling mellem mænd og kvinder. Der har været taget mange syvmileskridt siden. Men der er stadig lang vej igen til reel ligestilling.  Så når vi i dag fejrer grundlovsdagen og 100-året for kvinders valgret, så lad festen blive til startskuddet til en ny ligestillingskultur. Den skal  afspejle sig i sprog, medier og reklamer, i børneopdragelse og i uddannelse. Lad os vise verden, at vi tager Danmarks grundlov alvorligt og ønsker reel ligestilling i Danmark.

 

Tillidsdagsorden og kerneydelse danser ikke i takt med hverdagen

Ledelse, politik og kærlighed. Uanset om det er virksomhedsværdier, politiske løfter eller kærlighedserklæringer. Så gælder de samme uskrevne regler: Nemlig at der skal være handling bag ordene. Effekten skal kunne mærkes af modtageren.  Ellers bliver de utroværdige og skaber skuffelse og mistillid. I mit arbejde i fagbevægelsen oplever jeg, at der er langt mellem menige medarbejdere, som kan mærke ledelsesværdierne i deres daglige arbejde. De gode hensigter danser nemlig  ikke i samme takt som effektivisering, DRG-takster, ydelsesregistrering, dokumentationskrav og konkurrenceudsættelse. Jeg gætter på, at de sjældent er inviteret til samme fest.

For eksempel kan nævnes Tillidsreform og kerneydelse. Det er begreber som er udviklet på møder, workshops, seminarer og i konferencesale, ofte af folk som ikke arbejder med direkte borgerkontakt.

Jeg vil forsøge at beskrive hvad jeg mener, med en oplevelse, som jeg havde for nylig på en arbejdslivskonference. Det var forskere, som holdt oplæggene. Jeg havde tilmeldt mig en workshop om begrebet “kerneydelsen”. En gruppe forskere præsentererede deres arbejde med at definere  kerneydelsen. De tegnede modeller, organisationsdiagrammer og tidsplaner. Jeg var imponeret, indtil en forsker sagde: “og så skal vi bare ud på arbejdspladserne og implementere kerneydelsen bottom-up!“. Jeg havde lyst til at hamre panden ind i auditoriesædet foran af bare frustration!  Her var endnu et ekspertteam med de bedste intentioner, men som end ikke forstod den virkelighed offentligt ansatte står i. Som tilsynladende ikke kender forskel på bottom-op og top-down. Ledelsen laver et arbejdslivsprojekt  og tror det bliver bottom-up (læs: at de ansatte tager ejerskab) , når man implementerer det. Sandheden er, at den slags projekter er og bliver top-down og det ændrer de gode intentioner ikke på.

Derfor er det pokkers svært for skolelæreren, pædagogen, politibetjenten og sygeplejersken at genkende de smukke intentioner i deres hverdag.  Et virkeligt bottom-up projekt om deres arbejdsliv, kræver at man forholder sig til den virkelighed og de løsninger som de peger på: Mindre dokumentation, flere kolleger, tid til kvalitet!

Sygeplejersken på  akutmodtagelsen, med forpinte patienter i venteværelset, som må tage overarbejde på grund af ekstra dokumentationsopgaver, kan måske ikke rigtig mærke tilliden. Hverken fra de forpinte patienter, hospitalsledelsen eller risk manageren.

Pædagogen har måske også svært ved at få øje på kerneopgaven klokken 14, når han er alene med 22 børn og derfor må prioritere at undgå ulykker, fremfor at fremme trivsel, læring og leg.

Værdiord som tillid og kerneydelse er smukke og rigtige i mødet mellem borgere og ansatte.  Vi skal investere i mennesker, vi skal skabe en offentlig sektor som leverer sundhed, læring, trivsel og tryghed. Men hvis intentionerne skal  omsættes til virkelighed, så skal der danses i takt med de ansatte og deres virkelighed. For det er er her at værdierne og intentionerne skal folde sig ud!

 

Jeg stiller op mod kendisserne!

Jeg er  folketingskandidat, men hverken akademiker, mand eller bosiddende i København. Jeg er kvinde, vandkantsdansker, tilmed i en lille valgkreds. Alene de forhold gør, at det er optimistisk at tro på at en  taburet er inden for min rækkevidde. For 64% af folketingsmedlemmerne er akademikere, 61% er mænd og langt de fleste bor i København eller whisky-bæltet.  Og i dette valgår er udfordringen vokset yderligere. For de københavnske akademiker-mænd får konkurrence af end ny gruppe af kandidater: Kendisserne, som får maksimal medieopmærksomhed for deres kandidatur.

Man behøver ikke at brænde for ligheden, sundheden, naturen og velfærdssamfundet, hvis man vil være folketingskandidat.  Det hjælper gevaldigt hvis man i stedet skriver digte, lavede fitness-videoer i 90’erne, har været med i vild med dans eller OL-stjerne.

Jeg har tillid til,  at vælgerne er klar over, at et folketingsvalg er ikke det samme som en SMS-afstemning i Vild Med Dans. Jeg tror også de ved, at en dygtig kuglestøder ikke gør en klog politiker. Jeg er sikker på at enhver ved, at debat i Deadline, er ikke som at se “Baller af Stål”. Vælgerne ved at politik ikke er underholdning, men at det handler om vores fremtid .

På den anden side må jeg også bøje mig for demokratiets vilkår, enhver kandidat fortjener hver eneste personlige stemme de får. Også selv om de ikke får den for deres politiske kompetencer.

Min bekymring er ikke på egne vegne, og jeg har ikke brug for at tørre øjnene ved tanken om, at min vej til taburetten er en lang og ufarbar. Det har jeg hele tiden vidst. Jeg bekymrer mig mere for demokratiet,  når de mest repræsentative kandidater ikke kan opnå valg. Jeg bekymrer mig om for, hvor kendis-faktoren bringer demokratiet hen, hvis taburetterne besættes af lutter stjerner, vindere og akademikere. For politik er ikke show-biz , statistik eller konkurrencesport.

Måske er jeg naiv, men uretfærdig modstand har altid givet mig næring til kampgejst.  Derfor stiller jeg op mod kendisserne, mændene, akademikerne og københavnerne! For jeg har ikke opgivet troen på at kloge folk stemmer på politikere, som ligner dem selv og forstår deres liv.

Lad os starte et oprør fra udkanten!

Tiden er inde til oprør! En protest mod den ulige fordeling af sundhed, indkomster, arbejdspladser og fremtidmuligheder for vores børn. En protest mod præmissen, at centralisering er uundgåelig. Lad os starte et oprør fra Danmarks udkant!

Vi behøver ikke at acceptere centraliseringen. For der er strukturelle knapper at skrue på, hvis politikerne ønsker at reducere uligheden. Knapperne hedder infrastruktur, planlovgivning, afgiftsstruktur, støtteordninger, decentralisering af offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Men centraliseringen mod byerne er vel et globalt fænomen, som er uundgåeligt? Måske, det har jeg desværre hørt mange  politikere erklære. Det er selvfølgelig også et bekvemt synspunkt, når man selv lever inden for Valby Bakke. Så slipper man for at tage ansvar for problemerne i Udkantsdanmark.

Begreber som Udkantsdanmark og “Den Rådne Banan”,  fortæller en negativ fortælling om livet i vandkanten. Selv ynder jeg at bruge betegnelsen “Vandkantsdanmark”, på grund af de lange smukke kyststrækninger, strandene, skovene, engene, de små og nære bymiljøer med foreningsliv, sammenhold og hjælpsomhed. Det er en del af mit eget liv, og en helt anden fortælling om de samme områder. Men når vi vil tale om de geografiske ulighedsproblemer, så er Udkantsdanmark et udemærket begreb. Det er de faktiske vilkår i udkanten, som stigmatiserer de tilbageblevne indbyggere og gør det endnu mindre attraktivt at bosætte sig der, ikke ordvalget! Vi må løbe den risiko at bruge de rigtige ord,  hvis vi skal løse problemerne. På samme måde som Harry Potter insisterer på, at sige Voldemort’s navn, for at bekæmpe ondskaben. Lad os droppe diskussionen om ordvalg, og holde fokus på substansen.    Der er ingen grund til at sminke sproget!

Og udkantsproblemer er der nok af: Veluddannede som flytter til storbyerne . Hen hvor der er arbejdspladser, kollektiv transport, læger,  og uddannelsestilbud til  deres børn.  Den lokale detailhandel, som ikke kan ikke klare sig i kampen mod storcentre og nethandel. Det efterlader et ulige Danmark med tomme butikker og  boliger og kommunerne med lavere skatteindtægter. De tilbageblevne døjer med folkesygdomme, afstande, lave indkomster og ubetalelig gæld. For danskerne i udkanten har et ringere helbred, er mere lavtuddannede og hyppigere registreret i RKI end befolkningen som helhed. Danmark er vredet skævt, og uligheden er ikke bare mellem rig og fattig, ufaglært og akademiker, uligheden er også mellem storbyboer og udkantsdansker.

Det er ikke en naturlov, at adgangen til kollektiv transport, cykelstier, læger, behandlingsmuligheder og andre offentlige velfærdsydelser er forbeholdt byboerne. Det er heller ikke en naturlov at uddannelsesinstitutioner, universiteter, kaserner, sygehuse og de arbejdspladser som følger med, skal ligge i de største byer. Det er faktisk et politisk valg!

Ytringsfrihed er mere end satire

I disse dage går mine tanker til weekendens dræbte og sårede i København. De blev ofre for en galnings angreb på demokratiet, ytringsfriheden og religionsfriheden. Det var en fuldstændig uacceptabel handling, som ikke skal forsvares. Men i mit daglige arbejde går mine tanker til de mange offentlige ansatte, som ikke tør fortælle politikerne eller offentligheden,  hvad de oplever på deres arbejde. Krænkerne af ansattes ytringsfrihed er ikke radikaliserede muslimer eller kristne galninge. De er veluddannede ledere, chefer eller direktører. Våbenet mod ytringsfriheden er ikke bomber og automatvåben. Det er kammeratlige samtaler, karrierestop eller afskedigelser. Og det er effektivt.

Der er mange spor og mange kroge i ytringsfrihedsdebatten, men der er to temaer, der interesserer mig særligt lige nu: 1: Vi har et reelt ytringfrihedsproblem, som er mere omfattende end retten til at tegne krænkende tegninger. 2: Ytringsfriheden bliver afstumpet, når dens misbruges til at krænke og nedgøre andre.

I mit arbejde som fagpolitiker, tænker jeg ofte: Er det virkelig er den samme grundlovssikrede ytringsfrihed vi taler om, når det gælder offentligt ansatte og når det gælder pressen? Jeg nævner det fordi jeg flere gange har oplevet, at den mest tandløse klumme eller velunderbyggede saglige kommentar fra en offentligt ansat, kan give anledning til ledelsesreaktioner. Selv om den ansatte udtaler sig helt på egne vegne og slet ikke er ude på at krænke eller nedgøre nogen, heller ikke chefen.

Pressen forsvarer ytringsfriheden, fordi de kæmper for retten til at ytre sig om hvad som helst og til at udfordre magthaverne med satire. Men ytringsfrihed er ikke forbeholdt pressen, satiretegnere og forfattere. Det er en menneskerettighed, som skal bruges med omtanke, hvis den skal respekteres. Og hvis en offentlig ansat i personalebladet tegnede en kommunaldirektør med erigeret lem eller en overlæge med en bombe i kittellommen, ville journalister, ledere, politi og politikere, så støtte op om den ansattes ret, på samme måde som vi har set de sidste dage efter tragedien i København? – Nej vel? Enhver kan forstå, at det ikke er klogt at fremstille sin chef som en hund. For offentligt ansatte er formålet ikke at krænke lederens ære, men blot at bringe kritisable forhold frem i lyset eller debattere måden som vores velfærdssamfund drives på.

Der er brug for at diskutere ytringsfriheden mere bredt end satiretegninger. Derfor kan jeg kun klappe i mine hænder over Bente Sorgenfreys opfordring til politikerne, om at sikre ansattes ytringsfrihed ved lov og glæde mig til den betænkning som regeringen har bestilt, og som udkommer her i februar.

Storbyens sundeste og smukkeste forhave har brug for en grøn dagsorden

Der var pressemøde den 2. februar på det gamle rådhus og alle vordingborgkredsens folketingskandidater var inviteret. Jeg havde forberedt et talepapir i håb om, at få mere end 2 minutter til et oplæg. Det fik jeg ikke. Det betød at jeg blandt andet  ikke fik nævnt SF’s den grønne dagorden. Det vil jeg råde bod på, så her er mit redigerede talepapir, for de emner jeg ikke nåede:

Vordingborg er også min have

Tak for analysen af Vordingborg kommunes muligheder og udfordringer. Jeg er selv bosiddende i Vordingborg kommune og elsker de smukke naturområder og de nære bymiljøer. Det er her jeg hører til, herfra min verden går. Jeg har været ansat i kommunen som hjemmesygeplejerske siden 1999 og har kørt på sygebesøg i såvel Mandemarke, Bogø, Svinø, Bårse og Præstø overdrev. Jeg har været medlem af kommunens hovedudvalg og kender de ansattes vilkår og udfordringer. Jeg er aktiv sejler og værdsætter de fantastiske naturområder, som man har adgang til fra vandsiden. Og som politiker med dybe rødder i Vordingborg kommune er jeg begejstret for visionen om ”storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv”.

En sund og smuk forhave

Hvis visionen om den sundeste og smukkeste forhave skal være troværdig, så er økologi og naturgenopretning ikke til at komme udenom. Der er intet sundt eller smukt ved pesticider, penicillin, iltsvind, bebyggede kyststrækninger og nedslidte naturarealer.

Jeg tror de gældtyngede landmænd, når de siger at deres økonomi er lige så udpint som deres landbrugsjord. Derfor bakker jeg op om landbrugsministerens nye handlingsplan, som blandt andet indeholder 34 millioner kroner til økologisk vækstfremme. Jeg opfordrer Vordingborg til at hjælpe kommunens landbrugere til omstilling til økologiske produktionsmetoder. Det kan blandt andet gøres ved at bruge lokal økologi i kommunens kantiner og storkøkkener. Det kan Københavns Kommune gøre uden merudgifter, så det kan I også. Økologi skaber positive fortællinger og er interessant for både os der bor her, og tiltrækker tilflyttere og turister. Det vil gavne både vores trivsel og vores økonomi. Jeg vil arbejde landspolitisk for at flere forbrugere køber økologiske fødevarer og for at kommunerne skal have støtte til at gennemføre det ”Grønne Danmarkskort”, som skal få ny skov og genoprettet natur til at hænge sammen med den eksisterende natur. Og i ”storbyens sundeste og smukkeste forhave” er der selvfølgelig naturreservater!

Omdømme skabes i handlinger, ikke i ord

Vandkantsdanmark har behov for godt omdømme, hvis ressourcestærke familier og virksomheder i vækst, til at flytte hertil. Omdømme skabes ikke af kommunikationseksperter. Godt omdømme skabe af kvalitet i ældreomsorg, gode rammer for børnefamiliernes hverdagsliv, optimale opvækst- og uddannelsesvilkår for børn og unge, bæredygtige initiativer i landbrug og produktion, rene naturområder med biodiversitet og velfungerende infrastruktur. Og husk, at det er kommunalt ansatte som skal løfte de mange opgaver, så derfor er trivsel og udvikling på kommunens arbejdspladser selvfølgelig en forudsætning for det hele.

Tale til Talerskolen

Jeg har gået på Talerskole. Jeg vil nemlig gerne være en god taler. Helst interessant, medrivende og troværdig. Ligesom Martin Luther King eller Malala Yousafzai. Den allersidste opgave på Talerskolen var, med ganske kort forberedelse, at holde en 2 minutters tale om at tale. Nedenfor er den tale som jeg holdt med nogle tilføjelser, som jeg ville ønske at jeg havde fået med:

For mig er det ikke nyt at holde tale. Som politiker er tale et af de vigtigste redskaber. Til møder, debatter, mundtlige beretninger og dimissioner. Før jeg kom på Talerskolen var taler bare noget jeg skrev ned og læste op, – eller  improviserede. Talerskolen er vendepunkt, fordi jeg har forstået at talen også er et  strategisk redskab, som bør bruges med omhu.

Jeg har hørt mange taler, og undskyld mig, det er ikke alle taler i politik og fagbevægelse, som er lige inspirerende, medregnet mine egne. Dårlige taler kan være tyveri af tid og god stemning. Til gengæld er gode taler generøse gaver, der inspirerer og skaber følelser at fællesskab og mening. Jeg har lært, at taler ikke blot kan hjælpe at styre i en bestemt retning og tage ledelse, men også kan skabe højtidelighed, stemning og minder. Og det er den sidste del som er mest interessant.

Min mand mindede mig om en særlig fødselsdag, jeg engang holdt for ham. Det var ikke en rund fødselsdag, bare en aften med venner og slowfood. Det der gjorde aftenen særlig for ham, var at jeg holdt en tale som sammenkædede vores kærlighed med menuen og den aften vi havde med vores venner. Talen skabte en særlig mindeværdig fødselsdag for ham, og han husker denne aften langt bedre end alle de andre fødselsdage.

På Talerskolen fortalte en af de andre elever, om en lille dreng som var opvokset i en familie, hvor man havde tradition for at holde positive og anerkendende taler. På en skoleudflugt  gav han deltagerne en særlig oplevelse, da han holdt en tale på eget initiativ. Den historie har inspireret mig. Ikke bare som politiker og taler, men som kulturbærer, rollemodel og mor. Jeg håber at min familie fremover holder taler ved festlige lejligheder. Mine børn skal elske at tage ordet. For når man holder  gode taler, så bidrager man. At give en tale er at give en gave.