Ligeløn er et “Kinderæg”

Sjællandske medier bragte i går mit debatindlæg i anledning af Kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2019. I  indlægget kobler jeg ligeløn til deltidskulturen blandt sygeplejersker. Læs mit fulde indlæg her:

 

Halvdelen af landets sygeplejersker foretrækker at arbejde på deltid, og samtidig er sundhedsvæsenet under alvorligt pres, blandt andet på grund af sygeplejerskemangel. I Region Sjælland er sygeplejerskemanglen på et kritisk niveau: Der er alt for få sygeplejersker. Problemet kan afhjælpes, hvis man tager et opgør med de store lønforskelle i det kønsopdelte arbejdsmarked.

 

Jeg møder kvindelige sygeplejersker på deltid, som hævder, at det giver den laveste nedgang i husstandsindtægten, at det er hende, der går på deltid, når familien skal prioriteres. Jeg har selv tre børn. Da de var små, valgte vi, at det var mig, der gik på deltid – af samme grund. Det er samfundsnyttigt, at man kerer sig om familiens trivsel og økonomi fremfor arbejdslivet. Det skal man have frihed til selv at prioritere. Spørgsmålet er, om det er rimeligt, at det oftest er kvinden i familien, som lægger karrieren på hylden med de konsekvenser, det har for ringere livsløn og lavere pension? Det perspektiv, mener jeg, er interessant og bør undersøges nærmere.

 

Ifølge DSR’s nyeste analyse har halvdelen af de danske sygeplejersker en fast arbejdstid på mindre end 37 timer om ugen. Når vi taler med sygeplejersker om, hvorfor de arbejder på deltid, får vi svar, der peger i forskellige retninger. Ofte er svaret, at arbejdspresset er så hårdt, at man ikke holder til at arbejde på fuld tid. Det hænger blandt andet sammen med, at sygeplejersker ofte arbejder i skiftende vagter, og at arbejdsmiljøet er så belastet, at man ikke kan holde til fuld tid. Men det hyppigste svar er hensynet til fritiden og herunder familielivet. Ifølge DSR’s analyse fortæller 40 procent af sygeplejerskerne nemlig, at de arbejder på deltid for at få arbejdsliv og fritid til at hænge sammen (DSRs undersøgelse af Sygeplejerskers Arbejdsmiljø Trivsel og Helbred,  2018).

 

Sygeplejefaget med 96 procent kvinder er et af de mest kvindedominerede fag i Danmark. Historisk set er det også årsagen til, at basislønnen for sygeplejersker ligger markant lavere end i andre fag med tilsvarende uddannelseslængde.  Konsekvensen er, at sygeplejersker fastholdes i traditionelle kønsroller på hjemmefronten.

 

Hvis politikerne vil løfte sygeplejerskers basisløn, så den matcher uddannelseslængden, vil man få mindst to positive effekter på ligestilling: Flere mænd i sygeplejen og mere ligestilling i familier, hvor kvinden er sygeplejerske. Samtidig vil det være med til at løse problemet med sygeplejerskemangel, fordi flere ville overveje at arbejde på fuld tid. Med andre ord er ligeløn et sandt ”Kinderæg”. Hvad venter politikerne på?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *